Baltic Pipe Nej Tak!

Ingen ny fossil infrastruktur på dansk jord!

Hvad er Baltic Pipe?

Baltic Pipe er en foreslået gasrørledning, der skal føre norsk fossilgas (naturgas) til Polen på dansk jord og gennem dansk farvand.
Det 14 mia. DKK dyre projekt, hvoraf Danmark skal betale halvdelen, er endnu en investering i fossil energi, netop når behovet for at skifte til grøn energi er størst.
Projektet går stik imod både Paris-aftalen og Danmarks klimamål, og umuliggør en rettidig grøn omstilling.

KORT simple
1201 mio.
samlede anlægsomkostninger i DKK
0
km offshore i Nordsøen
0
km onshore på dansk jord
0
km offshore i Østersøen
0
kommuner indbefattet

Hvorfor sige 'NEJ' til Baltic Pipe?

For klimaet: Mere fossil infrastruktur forsinker den grønne omstilling. 
For økonomien: Slår projektet fejl ender borgerne med regningen.
For de lokale: Projektet vil berøre tusindvis af borgere landet over.
For demokratiet: Inklusionen af berørte borgere har været minimal.

Hvad kan man gøre?

Der er mange måder at deltage i kampagnen imod Baltic Pipe, både som gruppe og som individ.

Skriv under!

Slut dig eller din gruppe til opråbet:


Skriv under på underskriftsindsamlingen

imod konstruktionen af Baltic Pipe projektet!

Spred ordet!

Jo flere vi er, des stærkere står vi:


Skab opmærksomhed og engager flere.

Læs mere om hvordan her.

Tag handling!

Tag aktiv del i bevægelsen!
Der er mange måder at protestere på.
Læs mere her!

Hvad er 'Baltic Pipe? Nej Tak!' ?

‘Baltic Pipe? Nej Tak!’ er en kampagneplatform for den brede bevægelse imod ny fossil infrastruktur,
og specifikt konstruktionen af gasrørledningen Baltic Pipe.
Læs mere om kampagnen, og hvordan du og din gruppe kan deltage her.