Hvad er Baltic Pipe?

Baltic Pipe er en foreslået gasrørledning, der skal føre norsk fossilgas (naturgas) til Polen på dansk jord og gennem dansk farvand.

Det 14 mia. DKK dyre projekt, hvoraf Danmark skal betale halvdelen, er endnu en investering i fossil energi, netop når behovet for at skifte til grøn energi er størst. Projektet går stik imod både Paris-aftalen og Danmarks klimamål, og umuliggør en rettidig grøn omstilling.

Bidrag til bloggen!

Har du nyheder, indlæg eller lignende, der kunne være relevant for bloggen,
er du velkommen til at sende det til os.

Hvad kan man gøre?

Der er mange måder at deltage i kampagnen imod Baltic Pipe, både som gruppe og som individ.

Spred ordet!

Jo flere vi er, des stærkere står vi:


Skab opmærksomhed og engager flere.


Læs mere om hvordan her.Støt kampagnen!

Overfør penge hvis du har råd:

Konto nr.  5322 0245384


Tag handling!

Tag aktiv del i bevægelsen!
Der er mange måder at protestere på.
Læs mere her!

  

Hvad er 'Baltic Pipe? Nej Tak!' ?

‘Baltic Pipe? Nej Tak!’ er en kampagneplatform for den brede bevægelse imod ny fossil infrastruktur,
og specifikt konstruktionen af gasrørledningen Baltic Pipe.
Læs mere om kampagnen, og hvordan du og din gruppe kan deltage her.