International guerrilla #AdHack kampagne rullede i går ud på tværs over Europa!

🔥International guerrilla #AdHack kampagne rullede i går ud på tværs over Europa!
Her er et overblik over kreative måder at få politikere, fossilindustrien og banker til at sige det de burde!
Fossilgas forsinker den grønne omstilling og medfører enorme skader i områder hvor det udvindes!📣
#CleanGasIsADirtyLie
📣Klimaminister udsat for aprilsnar: “Investering i fossilgas burde være en joke”.
Idag gik vi sammen med Gas-aktivister i Europa ud i byrummet og overtog reklameskiltene i København og i 16 forskellige byer spredt over Europa! Vi konfronterer Dan Jørgensen, gasselskaber og banker for deres beskidte grønvaskning af fossilgas!!
Dan Jørgensen

, hvornår stopper du med at tage gas på den grønne omstilling?

📣
📸Se alle billeder fra #AdHack kampagnen her:
🔥ENGLISH: International guerrilla #AdHack campaign!
Here is an overview of creative ways to make politicians, the fossil industry and banks say what they should!
Fossil gas delays a green transition and causes enormous harm in areas where it’s being extracted!📣
📸Check out all the photos from the #AdHack campaign here: