Demokratiet

I forbindelse med Energinet og Gazsystems forberedelse af projektet, har inklusionen af berørte borgere været minimal, og protester imod kompressorstationen ved Tågeskov er blevet underkendt af Energinet såvel som af politikere.
Ved det seneste folketingsvalg viste borgerne, at en ordentlig håndtering af klimakrisen er en af de vigtigste emner i politik. Alligevel vælger den danske stat fortsat at investere i fossil energi.