Hvad er Baltic Pipe?

Baltic Pipe Project er et gas-infrastrukturprojekt, der har til formål at danne nye forsyningsforbindelser på det europæiske gasmarked, ved at transportere fossilgas (naturgas) fra Norge over Danmark og til Polen.

Anlægningen, der føres af den danske transmissionssystemoperatør Energinet og det polske Gazsystem, står til at koste op til 14 milliarder danske kroner, og vil berøre 12 danske kommuner. Anlægsarbejdet begynder i 2020 og efter planen skal Baltic Pipe sættes i drift 1. oktober 2022.

Man kan læse meget mere om de tekniske detaljer og se flotte, animerede videoer m.m. på Energinet’s egen hjemmeside omkring hele projektet: https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/BalticPipe. De har også et interaktivt kort, hvor man meget detaljeret kan se hele byggeprojektet: https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dd7b009b6ede488db45d9c598e413286.

Seneste nyheder fra Energinet selv:
26.1.2021: Energinet går i gang med at føre gasrørledningen Baltic Pipe i land ved Houstrup Strand og ind til Nybro Terminal ved Varde i Vestjylland. I 2021 bygger Energinet den del af Baltic Pipe, der skal forbinde den eksisterende rørledning Europipe II i Nordsøen med det danske gasnet.  Den 105 km lange rørledning i Nordsøen går i land ved Houstrup Strand på den jyske vestkyst og bevæger sig herfra knap 20 km ind i landet til den eksisterende gasterminal i Nybro. Stranden er spærret fra januar til juni til stor gené for badegæster og lokale.
22.1.2021: I løbet af 2021 skal gasrørledningen Baltic Pipe graves ned i Jylland, blandt andet på en cirka 40 kilometer lang strækning fra Lillebælt til Egtved. Som forberedelse til anlægsarbejdet er der etableret ni rørlagerpladser på strækningen i Østjylland. Her bliver rørene opbevaret, indtil selve gravearbejdet og nedlægning af rør begynder hen på foråret.
7.1.2021: Byggeriet af selve kompressorstationen ved Everdrup er i fuld gang.

Baltic Pipe Project består af fem tekniske hovedelementer:

1. Nordsøen offshore

En ny gasledning i Nordsøen, der forbinder de norske og danske gasledningsnet,
og føres i land nær Blaabjerg (Varde kommune) på den jyske vestkyst.
Anlægges af det danske selskab Energinet. [1]

2. Danmark onshore

Udvidelse af det eksisterende gasledningsnet tværs over Danmark.
Op til 230 km nye gasledninger på dansk jord er planlagt.
Anlægges af det danske selskab Energinet. [2]

3. Kompressorstation ved Tågeskov

En kompressorstation ved Tågeskov (Næstved kommune) på Sydsjælland,
hvis formål er at øge trykket i gasledningen, før gassen føres videre til Polen.
Konstruktionen kræver op til 20 hektar land. Anlægges af det danske selskab Energinet. [3]

4. Østersøen offshore

Fra Faxe Syd (Faxe kommune) føres gassen over Østersøen, gennem svensk territorium til Zachodniopomorskie Voivodeship i Polen. Den foreslåede rute er på ca. 275 km. Anlægges af det polske selskab Gazsystem. [4]

5. Polen onshore + kompressorstationer

Efter ilandføring på Polens nordkyst gælder en anlægning af op til 280 km
nye gasrørledninger i Polen, samt anlægning af tre kompressorstationer.
Anlægges af det polske selskab Gazsystem. [5]

Ruteføring: Danmark onshore

Gasledningen vil gå i land på den jyske vestkyst nær Blåbjerg, hvorfra der vil anlægges rørledning til en ny modtagestation ved Nybro. Herfra vil gassen gå i gennem allerede eksisterende infrastruktur. Fra Egtved vil en ny gasledning krydse Lillebælt og Fyn, og fra Kongsmark på den vestlige del af Sjælland over den nye kompressorstation ved Tågeskov og øst til Faxe Ladeplads, hvorfra gassen føres over Østersøen og til Polen. [1]

En mere præcis kortlægning af rørledningens ruteføring kan findes her.


RUTEFØRING
Kort over ruteføringen med kommunegrænser. Klik på billedet for en større version.

Kompressorstation ved Tågeskov

Et hovedelement i Baltic Pipe projektet er en kompressorstation på Sjælland. Kompressorstationens funktion er at øge trykket i gasledningen fra 50 til 120 bar, så gassen kan transporteres til Polen via gasledningen i Østersøen. [2]

Den foreslåede placering er ved Tågeskov og Everdrup (Næstved Kommune). Hundredevis af borgere bor i området, og konstruktionen vil forårsage betydelige mængder støj, være til harme for naturen og dyrelivet, og resultere i faldende ejendomsværdier for de lokale, med manglende salgbarhed, samt ringe belånings- og udviklingsmuligheder.


Projektområdet for kompressorstationen ved Tågeskov. Klik på billedet for en større version.