Hvad er Baltic Pipe?

Baltic Pipe Project er et gas-infrastrukturprojekt, der har til formål at danne nye forsyningsforbindelser på det europæiske gasmarked, ved at transportere fossilgas (naturgas) fra Norge over Danmark og til Polen.

Anlægningen, der føres af den danske transmissionssystemoperatør Energinet og det polske Gazsystem, står til at koste op til 14 milliarder danske kroner, og vil berøre 12 danske kommuner. Anlægsarbejdet begynder i 2020 og efter planen skal Baltic Pipe sættes i drift 1. oktober 2022.

Baltic Pipe Project består af fem tekniske hovedelementer:

En ny gasledning i Nordsøen, der forbinder de norske og danske gasledningsnet,
og føres i land nær Blaabjerg (Varde kommune) på den jyske vestkyst.
Anlægges af det danske selskab Energinet. [1]

Udvidelse af det eksisterende gasledningsnet tværs over Danmark.
Op til 230 km nye gasledninger på dansk jord er planlagt.
Anlægges af det danske selskab Energinet. [2]

En kompressorstation ved Tågeskov (Næstved kommune) på Sydsjælland,
hvis formål er at øge trykket i gasledningen, før gassen føres videre til Polen.
Konstruktionen kræver op til 20 hektar land. Anlægges af det danske selskab Energinet. [3]

Fra Faxe Syd (Faxe kommune) føres gassen over Østersøen, gennem svensk territorium til Zachodniopomorskie Voivodeship i Polen. Den foreslåede rute er på ca. 275 km. Anlægges af det polske selskab Gazsystem. [4]

Efter ilandføring på Polens nordkyst gælder en anlægning af op til 280 km
nye gasrørledninger i Polen, samt anlægning af tre kompressorstationer.
Anlægges af det polske selskab Gazsystem. [5]

Ruteføring: Danmark onshore

Gasledningen vil gå i land på den jyske vestkyst nær Blåbjerg, hvorfra der vil anlægges rørledning til en ny modtagestation ved Nybro. Herfra vil gassen gå i gennem allerede eksisterende infrastruktur. Fra Egtved vil en ny gasledning krydse Lillebælt og Fyn, og fra Kongsmark på den vestlige del af Sjælland over den nye kompressorstation ved Tågeskov og øst til Faxe Ladeplads, hvorfra gassen føres over Østersøen og til Polen. [1]

En mere præcis kortlægning af rørledningens ruteføring kan findes her.

RUTEFØRING
Kort over ruteføringen med kommunegrænser. Klik på billedet for en større version.

Kompressorstation ved Tågeskov

Et hovedelement i Baltic Pipe projektet er en kompressorstation på Sjælland. Kompressorstationens funktion er at øge trykket i gasledningen fra 50 til 120 bar, så gassen kan transporteres til Polen via gasledningen i Østersøen. [2]

Den foreslåede placering er ved Tågeskov og Everdrup (Næstved Kommune). Hundredevis af borgere bor i området, og konstruktionen vil forårsage betydelige mængder støj, være til harme for naturen og dyrelivet, og resultere i faldende ejendomsværdier for de lokale, med manglende salgbarhed, samt ringe belånings- og udviklingsmuligheder.

Projektområdet for kompressorstationen ved Tågeskov. Klik på billedet for en større version.