Hvem bygger Baltic Pipe?

Projektet udvikles i samarbejde mellem den danske transmissionssystemoperatør Energinet og den polske gastransmissionsoperatør GAZ-SYSTEM S.A. Virksomhederne har hver deres arbejdsområder.

Energinet er ansvarlig for at anlægge de landbaserede gasledninger og -anlæg i Danmark og gasledningen i Nordsøen og vil eje og drive disse dele af projektet.

GAZ-SYSTEM er ansvarlig for at anlægge gasledningen i Østersøen mellem Danmark og Polen og for udbygningen af det polske gasledningsnet og vil eje og drive disse dele af projektet.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der er ejet af den danske stat.
Virksomheden ejer, driver og udvikler de danske
el- og gastransmissionssystemer.

Link: https://energinet.dk/

GAZ-SYSTEM S.A. er en gastransmissionsoperatør. ejet af den polske stat. Virksomheden er ansvarlig
for forsyningssikkerheden af fossilgas (naturgas)
via transmissionsnettet.


Link:
 http://en.gaz-system.pl/