Hvorfor 'Nej Tak' til Baltic Pipe?

FOR KLIMAET

Når den danske stat investerer milliarder af kroner i anlægningen af gas-infrastruktur, fordrer man reelt set den fortsatte brug af fossil energi, i stedet for en omlægning til grøn energi.
Fossilgas består hovedsageligt af metan, en drivhusgas, der er mere end 80 gange så potent som CO2.
Med massive investeringer i fossil infrastruktur risikerer vi at fastlåse os selv til brugen af fossilgas, forsinke overgangen til vedvarende energi betydeligt, og i sidste ende umuliggøre overholdelsen af Paris-aftalen og en rettidig og retfærdig grøn omstilling.

Læs mere her: https://www.noah.dk/nyheder/baltic-pipe-er-et-brud-pa-parisaftalen

FOR ØKONOMIEN

Investeringsplanerne for anlægningen af Baltic Pipe projektet afhænger af et fortsat salg af fossilgas. Projektets forventede levetid er 30 år, og skyder altså langt forbi vores samlede ’carbon-budget’.
Hvis Danmark, Polen eller EU vælger at imødekomme kravene fra Paris-aftalen, og udfase fossile brændstoffer over de næste årtier, vil investeringsplanen for Baltic Pipe have slået fejl, og regningen
for den finansielle fiasko ramme skatteborgerne.

FOR DE LOKALE

Anlægningen af op til 230 km nye gasrørledninger, samt konstruktionen af modtageterminalen ved Blaabjerg og kompressorstationen ved Tågeskov, vil utvivleligt ramme lokalbefolkningen.
De lokale kan forvente faldende ejendomsværdier, manglende salgbarhed, samt ringe belånings- og udviklingsmuligheder. Ekspropriering af privat ejendom vil ikke mindst berøre lokale bønder og landmænd.  Konstruktionen og kompressorstationen vil medføre støj og forstyrre dyreliv og naturskønne områder.

FOR DEMOKRATIET

I forbindelse med Energinet og Gazsystems forberedelse af projektet, har inklusionen af berørte borgere været minimal, og protester imod kompressorstationen ved Tågeskov er blevet underkendt af Energinet såvel som af politikere.
Ved det seneste folketingsvalg viste borgerne, at en ordentlig håndtering af klimakrisen er en af de vigtigste emner i politik. Alligevel vælger den danske stat fortsat at investere i fossil energi.