Klimaet

Når den danske stat investerer milliarder af kroner i anlægningen af gas-infrastruktur, fordrer man reelt set den fortsatte brug af fossil energi, i stedet for en omlægning til grøn energi.
Fossilgas består hovedsageligt af metan, en drivhusgas, der er mere end 80 gange så potent som CO2.

Med massive investeringer i fossil infrastruktur risikerer vi at fastlåse os selv til brugen af fossilgas, forsinke overgangen til vedvarende energi betydeligt, og i sidste ende umuliggøre overholdelsen af Paris-aftalen og en rettidig og retfærdig grøn omstilling.

Læs mere her: https://www.noah.dk/nyheder/baltic-pipe-er-et-brud-pa-parisaftalen