Om fossil gas

Navnet naturgas dækker over et fossilt brændstof, hvorfor det også kaldes fossilgas. Brugen af ordet ’naturgas’ går langt tilbage, men det har en farlig effekt i dag. ’Naturgas’ bliver opfattet mere positivt og mindre farligt end andre fossile brændstoffer, fordi ordet ’natur’ indgår.
Fossilgas er ikke hverken mere eller mindre naturligt end kul og olie – som vi jo ikke har for vane at kalde ’naturkul’ eller ’naturolie’. Ligesom kul og olie, dannes fossilgas af organiske materialer (fx planter) udsat for højt tryk og varme over millioner af år. Naturligt og fossilt.
Hvad så, hvis vi opfatter fossilgas mere positivt, når vi kalder det naturgas? Er det ikke bedre end kul og olie? Nej. Myten om fossilgas som ’overgangsbrændstof’ er sejlivet, men den skal aflives.
Selvom fossilgas udleder mindre CO2 ved afbrændingen, så består det primært af metan, som er en meget potent drivhusgas. På den korte bane er metan en meget (86 gange) mere potent drivhusgas end CO2. Så selvom metan bliver i atmosfæren i kortere tid, så er det lige nu, vi har brug for at køle jorden ned, og hvis vi fortsat pumper metan ud i atmosfæren i store mængder, så ser det sort ud med at vende kurven.
Hvor meget mindre – eller mere – fossilgas bidrager til drivhuseffekten end kul og olie, afhænger helt af, hvor meget gas der lækkes undervejs – fra gassen hives op af jorden til den afbrændes. Og nye studier viser, at der skal lækkes meget, meget lidt (under 1 procent), hvis udledningen fra fossilgas skal være på samme niveau som kul og olie eller mindre.
Selv hvis – og det er et stort hvis – fossilgas havde en mindre drivhuseffekt end kul og olie, så er det stadig ikke et godt argument for at udbygge ny fossil infrastruktur. De penge, der investeres i sådanne projekter, kunne gå til vedvarende energi eller projekter, der sænker vores energiforbrug.
Når Danmark og EU investerer milliarder i fossilgas-infrastruktur, så giver den investering kun økonomisk mening, hvis gasledningerne er i brug flere årtier frem. I de kommende årtier skal vi holde helt op med at bruge fossile brændstoffer. Den smule ’overgangsbrændstoffer’, der måtte være brug for, må og skal være i et lille nok omfang til, at den eksisterende infrastruktur kan dække behovet.