Om ‘Baltic Pipe Nej Tak!’

 

Baltic Pipe Nej Tak! er en kampagneplatform for den brede bevægelse imod ny fossil infrastruktur og specifikt imod konstruktionen af gasrørledningen Baltic Pipe.

Platformen har til formål at dele viden om Baltic Pipe projektet, fremme den folkelige modstand imod udbygningen af det fossile energinet i Danmark og styrke bevægelsen for en demokratisk og retfærdig grøn omstilling.

Baltic Pipe Nej Tak! er ikke en organisation med medlemmer og vedtægter, men en kampagne, som enhver gruppe (og ethvert individ) frit kan tilslutte sig, samt et slogan enhver kan benytte sig af, ifm. organisering af møder eller andre oplysningsaktiviteter, samt ikke-voldelige demonstrationer og aktioner. Platformen støtter op om udenomsparlamentarisk og partipolitisk neutral aktivisme.

Vi opfordrer folk til at sprede ordet om Baltic Pipe og tage handling i eget regi, under jeres gruppes eget navn, men gerne med henvisning til Baltic Pipe Nej Tak. Kampagnen har ingen officielle talspersoner. Enhver aktør i kampagnen må udtale sig enten i eget regi
eller som støtter af kampagnen, men ingen må udtale sig på vegne af den. På den måde sikrer vi, at kampagnen forbliver bred og divers, og at ingen tager patent på bevægelsen.

Vi begyndte at organisere modstanden i løbet af efteråret 2019 og har nu flere lokale grupper i Danmark og koordinerer løbende nationalt. Kontakt os endelig hvis du/I vil være med på mail: nobalticpipe@protonmail.com eller via Facebook.